ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Μαΐου 2004
 • Ανωνυμία των πραγματικών ιδιοκτητών μιας εταιρείας
 • Διαθεσιμότητα αγγλόφωνων σχολείων
  Υψηλής ποιότητας επαγγελματικές υπηρεσίες
 • Εξαιρετικό σύστημα τηλεπικοινωνιών
 • Ελευθερία από τον έλεγχο των συναλλαγών
 • Υψηλό επίπεδο τραπεζικού συστήματος
 • Η στρατηγική γεωγραφική θέση βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής
 • Δεν υπάρχουν διατυπώσεις για τη λήψη αδειών εργασίας για πολίτες της ΕΕ
 • Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές & λογικές τιμές
 • Χαμηλό λειτουργικό κόστος
 • Ευχάριστο κλίμα είναι ένα νησί στη βορειοανατολική λεκάνη της Μεσογείου
 • Υψηλό επίπεδο διαβίωσης
 • Χαμηλό επίπεδο εγκληματικότητας
 • Η αγγλική γλώσσα ομιλείται ευρέως
 • Εξαιρετικό σύστημα υγείας