ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Οι Συμφωνίες Διπλής Φορολογίας που έχουν συναφθεί και η αντίστοιχη ημερομηνία επιβολής τους μεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Το κείμενο κάθε συμφωνίας είναι διαθέσιμο παραπάνω. Εκτός από τις Συμφωνίες Διπλής Φορολογίας που ισχύουν επί του παρόντος, η σύναψη πολλών άλλων συμφωνιών εκκρεμεί ακόμη. Αυτές οι συμφωνίες βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση. Επιπλέον, πρόσθετες συμφωνίες έχουν ήδη συναφθεί και εμφανίζονται παρακάτω, ωστόσο εκκρεμεί η εφαρμογή τους. Η Συμφωνία Διπλής Φορολογίας που ισχύει μεταξύ Κύπρου και Νορβηγίας, είναι αυτή που έχει συναφθεί μεταξύ της Νορβηγίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, η Συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα. Οι υπόλοιπες Συμφωνίες Διπλής Φορολογίας είναι διαθέσιμες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, αυτή η σελίδα περιέχει τις συμφωνίες υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που υπογράφηκαν στις 25 Μαΐου 2004 από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Guernsey, το Isle of Man, Jersey, Ολλανδικές Αντίλλες, Αρούμπα, Ανγκουίλα, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, οι Νήσοι Κέιμαν, η Υπερπόντια Επικράτεια Μοντσερράτ του Ηνωμένου Βασιλείου και τα νησιά Τερκς και Κάικος.