Συμβουλευτική Διοίκησης

Συμβουλευτική Διοίκησης

Αναπτύσσοντας κατάλληλους μακροπρόθεσμους στόχους, προσαρμοσμένες στρατηγικές και βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργιών των εταιρειών, βοηθούμε τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να επιτύχουν και να γίνουν κερδοφόρες.
Χρησιμοποιώντας τη βαθιά κατανόηση της διαχείρισης κινδύνου, της χρηματοδότησης και της σωστής αναφοράς και βοηθώντας τους πελάτες μας να εφαρμόσουν τεχνικές εξοικονόμησης κόστους, να διαχειριστούν κινδύνους, να βελτιώσουν τους ελέγχους και τις διαδικασίες τους, τους βοηθάμε να βελτιώσουν τα έσοδα και τις επιδόσεις τους.

Τι προσφέρουμε:

Κατάρτιση προϋπολογισμών
Ανάλυση διακύμανσης που συγκρίνει και αξιολογεί τα πραγματικά αποτελέσματα έναντι των προϋπολογισμένων αποτελεσμάτων
Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης
Διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
Έρευνες για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες
Κοστολόγηση προϊόντων
Πολιτική τιμολόγησης
Διαχείριση χρέους συμπεριλαμβανομένων νέων δανείων αίτημα για επέκταση καθώς και αναδιοργάνωση υφιστάμενων οφειλών
Μελέτες σκοπιμότητας για τυχόν νέα εγχειρήματα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό
Συμβουλές για συγχωνεύσεις και εξαγορές
Προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου σε συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης των  πελατών μας
Επανεξέταση και αξιολόγηση του ισχύοντος συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Κάνε αίτηση τώρα!